ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κωνσταντίνος Σιαφάκας

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου


Ο πλαστικός χειρουργός Κωνσταντίνος Σιαφάκας παρέχει στο ιδιωτικό ιατρείο του στα Ιωάννινα ιατρικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στους τομείς της αισθητικής και επανορθωτικής χειρουργικής, καθώς και της αντιγήρανσης. Με την εφαρμογή πρωτοποριακών τεχνικών - χειρουργικών και μη - και με εξατομικευμένη κάθε φορά προσέγγιση, προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε αισθητικό ή επανορθωτικό πρόβλημα που σας απασχολεί.   

Συνέχισε τη μετεκπαίδευσή του σε ιδιωτικά κέντρα του εξωτερικού, όπου εφαρμόζονται πρωτοποριακές εξειδικευμένες τεχνικές, αποκομίζοντας πολύτιμη εμπειρία. Έχει συμμετάσχει ενεργά με εργασίες σε ιατρικά συνέδρια.

​​​​​​​

Το ιατρείο του πλαστικού χειρουργού Κωνσταντίνου Σιαφάκα βρίσκεται στην οδό Δωδώνης 18, στα Ιωάννινα, όπου παρέχονται με ζήλο και ευσυνειδησία αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που αφορούν στην αισθητική και στην επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική.