ΦΩΤOΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

1) Βασικοκυτταρικός καρκίνος πτερυγίου ρινός. Εκτομή και αποκατάσταση με ρινοχειλικό κρημνό σε δύο χρόνους υπό τοπική αναισθησία.
2) Δερματικό έλλειμμα μετά την εκτομή βασικοκυτταρικού καρκίνου κροταφικής χώρας. Αποκατάσταση με τοπικό κρημνό τύπου Dufourmentel υπό τοπική αναισθησία
3) Βασικοκυτταρικός καρκίνος πτερυγίου ρινός. Εκτομή και αποκατάσταση με δίλοβο κρημνό. Υπό τοπική αναισθησία.
4) Βασικοκυτταρικός καρκίνος πτερυγίου ωτός. Σφηνοειδής εκτομή και αποκατάσταση υπό τοπική αναισθησία.
5) Εκτομή σπίλου και τελικοτελική συρραφή, υπό τοπική αναισθησία. Αποτέλεσμα αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.
6) Βασικοκυτταρικός καρκίνος. Τελικό αποτέλεσμα μετά από εκτομή και απλή συρραφή. Υπό τοπική αναισθησία.
7) Αποκατάσταση συριγγίου λόγω piercing. Υπό τοπική αναισθησία. Φωτογραφία δέκα ημέρες μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.