ΦΩΤOΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

1) Βασικοκυτταρικός καρκίνος πτερυγίου ρινός. Εκτομή και αποκατάσταση με ρινοχειλικό κρημνό σε δύο χρόνους υπό τοπική αναισθησία.

2) Δερματικό έλλειμμα μετά την εκτομή βασικοκυτταρικού καρκίνου κροταφικής χώρας. Αποκατάσταση με τοπικό κρημνό τύπου Dufourmentel υπό τοπική αναισθησία

3) Βασικοκυτταρικός καρκίνος πτερυγίου ρινός. Εκτομή και αποκατάσταση με δίλοβο κρημνό. Υπό τοπική αναισθησία.

4) Βασικοκυτταρικός καρκίνος πτερυγίου ωτός. Σφηνοειδής εκτομή και αποκατάσταση υπό τοπική αναισθησία.

5) Εκτομή σπίλου και τελικοτελική συρραφή, υπό τοπική αναισθησία. Αποτέλεσμα αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.

6) Βασικοκυτταρικός καρκίνος. Τελικό αποτέλεσμα μετά από εκτομή και απλή συρραφή. Υπό τοπική αναισθησία.

7) Αποκατάσταση συριγγίου λόγω piercing. Υπό τοπική αναισθησία. Φωτογραφία δέκα ημέρες μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.

8) Εκτομή ουλής μετά από τραχειοστομία και αποκατάσταση, υπό τοπική αναισθησία

9) Ευμέγεθες κερατοακάνθωμα παρειάς. Εκτομή και αποκατάσταση με χρήση τοπικών κρημνών. Υπο τοπική αναισθησία. Φωτογραφία από την ημέρα αφαίρεσης των ραμμάτων.

10) Βασικοκυτταρικός καρκίνος άνω χείλους. Εκτομή και αποκατάσταση με τοπικούς κρημνούς. Υπό τοπική αναισθησία. Φωτογραφία αποτελέσματος από την ημέρα αφαίρεσης των ραμμάτων.

11) Βασικοκυτταρικός καρκίνος μετωπιαίας χώρας. Εκτομή και αποκατάσταση με κρημνούς κατά Ο-Τ. Υπό τοπική αναισθησία. Αποτέλεσμα είκοσι ημέρες μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.

12) Βασικοκυτταρικός καρκίνος τριχωτού κεφαλής. Εκτομή και αποκατάσταση με περιστροφικούς αντιμεταθετούς κρημνούς. Υπό τοπική αναισθησία. Φωτογραφία αποτελέσματος είκοσι ημέρες μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.

13) Βασικοκυτταρικός καρκίνος πτερυγίου ρινός. Εκτομή και αποκατάσταση με δίλοβο κρημνό. Υπό τοπική αναισθησία. Φωτογραφία αποτελέσματος δεκαπέντε ημέρες μετά την κοπή των ραμμάτων.

14) Βασικοκυτταρικός καρκίνος πλαγίου ρινικού τοιχώματος. Εκτομή και αποκατάσταση με δίλοβο κρημνό. Υπό τοπική αναισθησία

15) Εκτεταμένος βασικοκυτταρικός καρκίνος πτερυγίου ωτός. Ευρεία εκτομή και αποκατάσταση του ελλείμματος κατά Antia-Buch. Υπό τοπική αναισθησία.Φωτογραφία αποτελέσματος ένα μήνα μετά την κοπή των ραμμάτων.